Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy.

Rekrutacja dzieci do Żłobka na rok szkolny 2014/2015 już w maju!

Od 5 do 30 maja br. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do Żłobka na rok 2014/2015. 

Wnioski o przyjęcie dziecka można pobrać wkrótce z naszej strony (zakładka "Ważne dokumenty") oraz osobiście w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-15.

Termin przyjmowania wniosków: 5-30 maja 2014r.

Ilość przyjętych dzieci w roku szkolnym 2014/2015, uzależniona będzie od tego, ile dzieci w wieku 3 lat z obecnej grupy projektowej dostanie się do przedszkola.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 887-040-324 oraz 887-040-251 oraz w Biurze Projektu.

   (0.24 MB) - POBIERZ PLIK PDF