Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy.

Zapytanie ofertowe - karuzelki z pozytywką

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

treść [plik]1000[plik]
załącznik [plik]10001[plik]