Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka (załącznik nr 11) oraz Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do Wniosku) możliwe są już do pobrania z naszej strony. Dokumenty są dostępne także w Biurze Projektu, w żłobku.

W przypadku rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie Wniosków o kontynuację uczęszczania dziecka do żłobka (załącznik nr 12)

   (0.24 MB) - POBIERZ PLIK PDF  Ogłoszenie o rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

  Regulamin Uczestnictwa w Projekcie (0.58 MB) - POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa - Regulamin porządkowy (0.52 MB) - POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa - Oświadczenie uczestnika Projektu (0.54 MB) - POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa - Karta informacyjna (0.41 MB) - POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 6 do Regulaminu uczestnictwa - Oświadczenia (0.45 MB) - POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa - Upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby pełnoletnie (0.41 MB) - POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa - Upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby niepełnoletnie (0.4 MB) - POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 9 do Regulaminu uczestnictwa - Urlopowanie dziecka (0.35 MB) - POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 10 do Regulaminu uczestnictwa - Oświadczenie woli o zamiarze rezygnacji z kontynuowania umowy (0.4 MB) - POBIERZ PLIK PDF

  załącznik nr 11 do regulaminu uczestnictwa - Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka (0.56 MB) - POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka - Deklaracja uczestnictwa (2) (0.84 MB) - POBIERZ PLIK PDF

  załącznik nr 12 do regulaminu uczestnictwa - Wniosek o kontunuowanie uczęszczania dziecka do żłobka (0.56 MB) - POBIERZ PLIK PDF

  Załącznik nr 13 do Regulaminu uczestnictwa - Umowa o świadczenie usług (2) (0.5 MB) - POBIERZ PLIK PDF