Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy.

Ważne dokumenty

2014-04-30

Oświadczenie dla osób nieaktywnych zawodowo (osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP)


czytaj cały...
2013-07-01

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka (załącznik nr 11) oraz Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do Wniosku) możliwe są już do pobrania z naszej strony. Dokumenty są dostępne także w Biurze Projektu, w żłobku.

W przypadku rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie Wniosków o kontynuację uczęszczania dziecka do żłobka (załącznik nr 12)


czytaj cały...

 |1|