Informacje dla rodziców dzieci, które będą kontynuowały uczęszczanie do żłobka w ramach projektu w roku szkolnym 2014/2015

Dzieci, które obecnie uczęszczają do żłobka oraz te, które zostały zakwalifikowane w czasie poprzedniego naboru i oczekują na listach rezerwowych nie biorą udziału w rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku, na podstawie WNIOSKU O KONTYNUOWANIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO nr 1 „KRASNAL" w POLKOWICACH, który jest od dziś dostępny: na stronie internetowej, w żłobku i u pań opiekunek z grup dziecięcych. Rodzice/Opiekunowie prawni wypełniając i składając wniosek kontynuacji od 5 do 30 maja br. potwierdzają chęć dalszego korzystania z usług świadczonych przez żłobek.

Natomiast wszystkie inne wnioski, które zostały złożone do żłobka na rok szkolny 2013/2014, już po terminie rekrutacji na ten rok, muszą zostać złożone ponownie na rok szkolny 2014/2015 wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od 5 maja 2014 r. do 30 maja 2014 r.