Projekty Gminy Polkowice

A A A

Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Zakup wozu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie – zadanie w trakcie realizacji

 

 

Całkowita wartość inwestycji: 1 199 994,15 zł

Dofinansowanie z RFIL: 500 000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje: zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratowniczych, tj. ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobinie (gmina Polkowice). Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze gminy Polkowice i powiatu polkowickiego w oparciu o krajowy system ratowniczo-gaśniczy.

red. Michał Zięcina