Projekty Gminy Polkowice

A A A

Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Przebudowa zabytkowego wiatraka

Całkowita wartość inwestycji: 9 073 726,43 zł

Dofinansowanie z RFIL: 681 164,30 zł

Zakres inwestycji obejmuje: rozbudowę z przebudową zabytkowego wiatraka
w Polkowicach wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem elementów ekspozycji i ich montażem w ramach wystawy multimedialnej w budynku zabytkowego wiatraka; zaprojektowanie i wyposażenie wnętrza kawiarni w pawilonie przy Wiatraku.

red. Michał Zięcina