Projekty Gminy Polkowice

A A A

Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej

Całkowita szacowana wartość inwestycji: 13 909 456,08 zł

Dofinansowanie z RFIL: 1 124 452,73 zł

Zakres inwestycji obejmuje: prace związane z przebudową pałacu w Suchej Górnej polegające na adaptacji pomieszczeń pałacowych na cele kultury (biblioteka, sala widowiskowa), edukacji i administracji (wraz z salą konferencyjną); przebudowę wejść do budynku oraz dróg komunikacyjnych polegającą m.in. na dobudowie klatki schodowej z windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; zagospodarowanie i urządzenie terenu pod kątem nowej funkcji rekreacyjno-kulturalnej (amfiteatr, miejsca postojowe).

red. Michał Zięcina