Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Gmina Polkowice poszukuje ekspertów do merytorycznej rekrutacji uczestników projektu - PLASTYKA

Gmina Polkowice, realizator projektu pn. „Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice” informuje, iż na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm) poszukuje ekspertów z zakresu plastyki, którym zamierza zlecić usługę polegającą na przeprowadzeniu merytorycznej części rekrutacji uczestników projektu.

Zainteresowane osoby/podmioty proszone są o składanie ofert wstępnych drogą elektroniczną na adres prudkowski@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Usługa rekrutacji – WST - plastyka” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w kopercie z dopiskiem: „Usługa rekrutacji – WST - plastyka” na adres Gminy Polkowice:
Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

Termin składania ofert: 28 września 2009 r.

CZYTAJ SZCZEGÓŁY -    (0.14 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Załącznik 1 -    (0.14 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Załącznik 2 -    (0.14 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Załącznik 3 -    (0.13 MB) - POBIERZ PLIK DOC