Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Dodatkowy nabór uczestników do grupy literackiej !!!!

Informujemy, iż są jeszcze wolne miejaca w warsztatach artystycznych w grupie literackiej. Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie pracy literackiej swojego autorstwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (druk w załączeniu) do Biura Projektu, ul. Rynek 2/5, do dnia 29 grudnia 2009 r.

Do projektu mogą przystąpić uczniowie polkowickich gimnazjów oraz Zespołu Szkół w Polkowicach. Praca literacka może być przygotowana w dowolnej formie i na dowolny  temat. Spośród kandydatów wyłoniona zostanie osoba wykazująca największe predyspozycje i zdolności literackie. Osobie tej zaproponowany zostanie udział w projekcie. Do zakończenia projektu w zakresie literatury pozostało jeszcze 7 spotkań po 1,5 h zaplanowanych na styczeń 2010 r. Spotkania odbywają się w środy i piątki w Gimnazjum nr 2 w godzinach 16.00-17.30.