Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Ogłoszenia i Przetargi

2010-03-05

Zapytanie ofertowe - opiekun wycieczki

Gmina Polkowice, realizator projektu pn. : „Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.), zamierza zorganizować 4 jednodniowe wycieczki edukacyjne dla uczestników projektu. W tym celu powierzy odpłatnie 9 - 11 osobom pełnienie funkcji opiekuna / kierownika wycieczki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZYTAJ ZAPYTANIE -    (0.12 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2010-03-02

Zapytanie ofertowe - usługa przewozowa

Gmina Polkowice, realizator projektu pn. : „Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.), zamierza zlecić usługę przewozową dla uczestników czterech jednodniowych wycieczek. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZYTAJ ZAPYTANIE -    (0.1 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2010-02-26

Zapytanie ofertowe - polisa ubezpieczeniowa

Gmina Polkowice, realizator projektu pn. : „Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.), zamierz zakupić polisę ubezpieczeniową dla uczestników czterech jednodniowych wycieczek. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU -   (0.1 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2010-02-08

USŁUGA CATERINGOWA - ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU -    (0.12 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2010-02-01

Zapytanie ofertowe - materiały papiernicze

Gmina Polkowice, realizator projektu, pn.: „Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.), zamierza zakupić materiały papiernicze służące organizacji wystawy oraz koncertu finałowego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CZYTAJ SZCZEGÓŁY -    (0.11 MB) - POBIERZ PLIK DOC


 |1|  |2|  |3|  |4|  |5| ... |7|  |Następny|