Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Archiwum

2009-09-30

Przedłużony nabór ekspertów z zakresu literatury!!!!

Gmina Polkowice, realizator projektu pn. „Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice” informuje, iż na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm) poszukuje ekspertów z zakresu literatury, którym zamierza zlecić usługę polegającą na przeprowadzeniu merytorycznej części rekrutacji uczestników projektu.


czytaj cały...
2009-09-30

Przedłużony nabór ekspertów z zakresu plastyki !!!!

Gmina Polkowice, realizator projektu pn. „Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice” informuje, iż na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm) poszukuje ekspertów z zakresu plastyki, którym zamierza zlecić usługę polegającą na przeprowadzeniu merytorycznej części rekrutacji uczestników projektu.


czytaj cały...
2009-09-30

Przedłużony nabór ekspertów z zakresu muzyki !!!!

Gmina Polkowice, realizator projektu pn. „Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice” informuje, iż na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm) poszukuje ekspertów z zakresu muzyki, którym zamierza zlecić usługę polegającą na przeprowadzeniu merytorycznej części rekrutacji uczestników projektu.


czytaj cały...
2009-09-24

Zapytanie ofertowe - spot radiowy

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić 2 emisje radiowych spotów reklamowych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres prudkowski@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Projekt EFS - spoty radiowe”.

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 28 września 2009 r. do godziny 12.00.  Decyduje data wpływu oferty.

CZYTAJ CAŁOŚĆ -    (0.11 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2009-09-23

Gmina Polkowice poszukuje ekspertów do merytorycznej rekrutacji uczestników projektu - LITERATURA

Gmina Polkowice, realizator projektu pn. „Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice” informuje, iż na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm) poszukuje ekspertów z zakresu literatury, którym zamierza zlecić usługę polegającą na przeprowadzeniu merytorycznej części rekrutacji uczestników projektu.


czytaj cały...

|Poprzedni|  |1| ... |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |Następny|