Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Ważne dokumenty

2009-09-18

REGULAMIN PROJEKTU -    (8.04 MB) - POBIERZ PLIK DOC


 |1|