Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

BIURO PROJEKTU
ul. Rynek 2/5
59-100 Polkowice

Koordynator Projektu - Paweł Rudkowski
Wydział Współpracy Europejskiej
i Funduszy Zewnętrznych
Tel. (076) 84-74-152
prudkowski@ug.polkowice.pl