1

Zakup laptopów i tabletów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Wszystkie dokumenty zamówienia udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

Bezpośredni link do przedmiotowego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a3fda047-e893-401d-bc78-183e93a0dc12

 

Biuletyn Informacji Publicznej