"Wiejska szkoła eduakcji - szansą na aktywizację edukacyjną mieszkańców wsi Guzice"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie 9.5 - Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Projektodawca:
Gmina Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

Biuro Projektu:
ul. Rynek 2/5
tel. (076) 84-74-152
e-mail: 
jzajac@ug.polkowice.pl
           lub
ef@ug.polkowice.pl