Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętnoci polkowickich uczniów

Strona główna

Biura Projektu


Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach,

ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice

Kontakt:

tel. 76 746 35 00, e-mail: wiedzairozwoj@sp1.polkowice.pl

Godziny funkcjonowania:

poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Koordynator szkolny - Beata Mazurek

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach,
ul. Dąbrowskiego 1A, 59-100 Polkowice

Kontakt:

tel. 76 845 14 14, e-mail: projekt@sp2.polkowice.pl

Godziny funkcjonowania:

poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Koordynator szkolny - Ewa Fedorczak

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach,
ul. Kardynała B. Kominka 1, 59-100 Polkowice

Kontakt:

tel. 76 845 69 43, e-mail: wiedza_i_rozwoj@sp3.polkowice.pl

Godziny funkcjonowania:

poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Koordynator szkolny - Aleksandra Kowalska


Szkoła Podstawowa nr 4 w Polkowicach,
ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice

Kontakt:

tel. 76 746 53 70, e-mail: biuroprojektu.wiedzairozwoj@sp4.polkowice.pl

Godziny funkcjonowania:

poniedziałek - piatek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Koordynator szkolny - Ewa Słotwińska

 

Koordynator gminny - Monika Szczerbanowicz, tel. 76 847 41 52


Gmina Polkowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Realizacja projektu zakłada organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach oraz uczniów klas gimnazjalnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach. Dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach oraz Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach zostaną zorganizowane wyjazdy naukowo-edukacyjne. Projekt zakłada również wsparcie pomocą stypendialną uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach. Wszystkie ww. szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zaplanowanych w projekcie zajęć.

Nr projektu:RPDS.10.02.01-02-0075/18
Tytuł projektu: Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów
Oś priorytetowa: 10 Edukacja

Poddziałanie:10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej


Okres realizacji projektu:01.10.2018 r. - 30.06.2020 r.

 

Autor: M.