Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Świadomi mieszkańcy - aktywna wieś. Wzmacnianie postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice

Wkrótce rusza Projekt

Informujemy, iż już 9 czerwca br. rozpocznie się realizacja Projektu pn. "Świadomi mieszkańcy - aktywna wieś. Wzmacnianie postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice", który będzie finansowany ze środków Europejskiego Fuduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do mieszkańców polkowickich wsi, którzy chcą podniosić swoje kwalifikacje w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz aktywnie angażują się w życie społeczności wiejskiej. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne będą do pobrania u sołtysów wsi, w Wydziale Współpracy Europejskiej i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Polkowice oraz na niniejszej stronie internetowej w zakładce poświęconej przedmiotowemu przedsięwzięciu. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 30 osób, przy czym udział w Projekcie będą mogły wziąć tylko 2 mieszkańców z jednej wsi.