Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Świadomi mieszkańcy - aktywna wieś. Wzmacnianie postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice

Terminy szkoleń !!!

Zapoznaj się z terminami szkoleń i podziałem grup.

Komunikacja interpersonalna - 12 lipca 2008 r. (grupa 1) / 19 lipca 2008 r. (grupa 2)
Budowanie zespołu - 25 lipca 2008 r. (grupa 1) / 26 lipca 2008 r. (grupa 2)
Aktywizacja edukacyjna - 1 sierpnia 2008 r. (grupa 2) / 2 sierpnia 2008 r. (grupa 1)
Przygotowanie i prowadzenie badania ankietowego - 9 sierpnia 2008 r. (2 grupy łącznie)

Podział grup:

Grupa 1 : Żelazny Most, Pieszkowice, Dąbrowa, Komorniki, Żuków, Guzice, Trzebcz, Moskorzyn, UG Polkowice, SATiDA
Grupa 2 : Kaźmierzów, Sucha Górna, Nowa Wieś Lubińska, Jędrzychów, Sobin, UG Polkowice, SATiDA