Usługi przewozowe w projekcie

Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych "SATiDA", Lider Projektu pn. "Świadomi mieszkańcy - aktywna wieś. Wzmacnianie postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice" informuje, iż na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655) zamierza podpisać umowę na świadczenie usług przewozowych w Projekcie.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres projektefs.satida@interia.eu w temacie wiadomości wpisując "transport" lub za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Projekt EFS - SATiDA - transport" na adres Partnera Projektu - Gminy Polkowice:
Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice
Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 23 czerwca 2008 r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu oferty.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (076) 84-74-152

Opis przedmiotu zamówienia można pobrać tutaj:
OPIS ZAMÓWIENIA -    (0.06 MB) - POBIERZ PLIK PDF