Konferencja POKL - Wrocław, 17 grudnia 2008 r.

Z satysfakcją informujemy, iż Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprosił Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych SATiDA oraz Gminę Polkowice do prezentacji zrealizowanego w partnerstwie projektu pn. "Świadomi mieszkańcy - aktywna wieś. Wzmacnianie postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice" jako przykład dobrej praktyki.

Prezentacja projektu odbyła się podczas regionalnej konferencji poświęconej "Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku" w dniu 17 grudnia 2008 r. w Hotelu "Mercure" we Wrocławiu. Projektodawcę reprezentowali:
- Barbara Szeczyk - Prezes Stowarzyszenia
- Paweł Rudkowski - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych w UG Polkowice
- Robert Zasadni - uczestnik projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz przygotowaną prezentacją multimedialną.
PROGRAM -    (0.75 MB) - POBIERZ PLIK JPG
PREZENTACJA -    (2.94 MB) - POBIERZ PLIK PDF

Zaproszenie do prezentacji projektu na forum regionalnym jest ogromym wyróżnieniem i nobilitacją zarówno dla Stowarzyszenia SATiDA, jak i Gminy Polkowice.