Usługi szkoleniowe - informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych "SATiDA" informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych dokonało wyboru oferty na ¶wiadczenie usług szkoleniowych w projekcie pn. "¦wiadomi mieszkańcy - aktywna wie¶. Wzmacnianie postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice".

Najkorzystniejsz± ofertę złożyła Agencja SEDNO s.c. z siedzib± przy ul. Batorego 34/7, 59-220 Legnica.

Uzasadanienie wyboru oferty można pobrać TUTAJ    (0.06 MB) - POBIERZ PLIK PDF