Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekty RPO WD 2007-2013

Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku

Nazwa projektu: Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach
Beneficjent: Gmina Polkowice
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Numer i nazwa działania: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
Całkowita wartość projektu: 6 241 576,69 zł
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 3 744 925,10 zł
Okres realizacji projektu: 15.07.2011 r. - 28.12.2012 r.