Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekty RPO WD 2007-2013

Budowa Przedszkola nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala zakończona !

W dniu 1 czerwca 2011 r., w obecności mediów, Burmistrz Polkowic dokonał symbolicznego odbioru technicznego obiektu Przedszkola nr 6. Tym samym zakończono realizację ostatniego z czterech projektów współfiansowanych ze środków unijnych w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami audiowizualnymi.

Obejrzyj materiały filmowe:

  • TV Polkowice

  • Film promocyjny


Posuchaj meteriału radiowego:

 

Przeczytaj w Internecie:

Prasa:

 

Więcej materiałów w sekcji "Projekty w mediach".