Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekty RPO WD 2007-2013

Archiwum

2011-06-02

Budowa Przedszkola nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala zakończona !

W dniu 1 czerwca 2011 r., w obecności mediów, Burmistrz Polkowic dokonał symbolicznego odbioru technicznego obiektu Przedszkola nr 6. Tym samym zakończono realizację ostatniego z czterech projektów współfiansowanych ze środków unijnych w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami audiowizualnymi.


czytaj cały...
2010-07-29

Konferencja prasowa

- Na ręce burmistrza Polkowic Wiesława Wabika składam podziękowania samorządowcom, za wzorową współpracę przy realizacji unijnych projektów w regionie legnickim – powiedział na konferencji prasowej w Polkowicach Marek Łapiński, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


czytaj cały...
2010-06-29

Gmina Polkowice podpisała cztery umowy o dofinansowanie projektów

"Budowa przedszkola nr 6 w ramach rewitalizacji" , "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wewnątrz Osiedla Hubala w ramach rewitalizacji", "Zagospodarowanie terenów wokół Giumnazjum nr 2 - Etap II A - budowa boiska" oraz "Zagospodarowanie terenów wokół Gimnazjum nr 2 - Etap II B - infrastruktura sportowa i pozostały zakres" to cztery projekty, które otrzymały unijne wsparcie w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Stosowne umowy zostały podpisane przez Burmistrza Polkowic oraz Marszałka Województwa.


 |1|