Projekty Gminy Polkowice

A A A

Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu pn.: „Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)”.

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej i pamiątkowej dla projektu pn.: „Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)”.

Gmina Polkowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dla projektu pn.: „Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)”:
1. tablicy informacyjnej;
2. tablicy pamiątkowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Termin nadsyłania ofert: 17.11.2017 r.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zapytanie ofertowe –    (1.37 MB) – POBIERZ PLIK PDF   (0.49 MB) – POBIERZ PLIK DOCX

2. Wzór umowy –    (2.62 MB) – POBIERZ PLIK PDF    (3.18 MB) – POBIERZ PLIK DOC

Wyniki –    (0.29 MB) – POBIERZ PLIK PDF

Zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Społeczny