Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekty PROW 2007-2013

Montaż zestawów biesiadnych w ramach zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich w gminie Polkowice

Umowa o przynanie pomocy:

nr 00471-6930-UM0130466/13 z dnia 27.08.2014 r.


Kwota dofinansowania:

426.720,00 zł


Cel operacji:

Poprawa jakości życia mieszkańców - zaspokojenie ich potrzeb społecznych poprzez umożliwienie nawiązywania kontaktów dzięki montażowi zestawów biesiadnych przy światlicach wiejskich. Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności terenów przy świetlicach oraz pozwoli na organizację spotkań i wydarzeń kulturalnych w okresie letnim. Atrakcyjne warunki spędzania wolnego czasu zachęcą do podejmowania oddolnych inicjatyw rozrywkowych i kulturalnych.