Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekty PROW 2007-2013

Archiwum

2010-11-26

Unia Europejska wesprze przebudowę świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie w kwocie 450 tys. zł

W listopadzie 2010 r. Burmistrz Polkowic podpisał trzecią już umowę o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013. Tym razem wsparcie unijne dotrze do Jędrzychowa, gdzie przebudowana zostanie świetlica wiejska.

  • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie - Kwota dofinansowania: 450.000,00 zł
2010-10-18

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 euro - sporządzenie ekspertyzy technicznej

Zapraszay Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zamówienie dotyczy sporządzenia ekspertyzy technicznej w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej.

 

CZYTAJ SZCZEGÓŁY -    (0.18 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2010-10-06

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie tablicy informacyjnej”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej  równowartości 14.000 euro na zadanie pn.: „Wykonanie tablicy informacyjnej”  w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej.”

 

CZYTAJ SZCZEGÓŁY:
  (0.48 MB) - POBIERZ PLIK PDF
   (0.19 MB) - POBIERZ PLIK DOC

2010-03-24

Środki unijne dotrą na wieś

W lutym 2010 r. Burmistrz Polkowic podpisał dwie umowy o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013:

  • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej - Kwota dofinansowania: 459.974,00 zł
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej - Kwota dofinansowania: 2.751.093,00 zł
2010-03-24

Media o projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i informacjami o projektach, jakie pojawiły się w mediach.


czytaj cały...

 |1|