strona główna

Burmistrz Polkowic podpisał trzy umowy o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013: