Montaż zestawów biesiadnych w ramach zadania – centra piknikowe na terenach wiejskich – etap 2

Umowa o przynanie pomocy:

00503-6930-UM0130613/14 z dnia 13.10.2014 r.


Kwota dofinansowania:

55.804,00 zł


Cel operacji:

Poprawa jakości życia mieszkańców - zaspokojenie ich potrzeb społecznych poprzez umożliwienie nawiązywania kontaktów, intergację i organizację imprez na świeżym powietrzu dzięki zamontowaniu zestawów biesiadnych w Kaźmierzowie i Trzebczu.