Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekty PROW 2007-2013

strona główna

Burmistrz Polkowic podpisał trzy umowy o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013:

  • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej - Kwota dofinansowania: 316.231,00 zł (inwestycja zakończona)
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej - Kwota dofinansowania: 2.751.093,00 zł
  • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie - Kwota dofinansowania: 450.000,00 zł
  • Montaż zestawów biesiadnych w ramach zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich w gminie Polkowice - Kwota dofinansowania: 426.720,00 zł
  • Montaż zestawów biesiadnych w ramach zadania - centra piknikowe na terenach wiejskich - etap 2 - Kwota dofinansowania: 55.804,00 zł