Projekty Gminy Polkowice

A A A

Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie

Szczegóły projektu

Informacja ogólna:

Gmina Polkowice pozyskała środki na ww. projekt  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 3 859 038,23 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 485 016,52 zł

Celem projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 1
w Polkowicach i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie” jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Gminie Polkowice. Cel ten realizowany będzie przez cele szczegółowe:

 1. modernizacja energetyczna 2 budynków szkół podstawowych w Gminie Polkowice, przez przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji,
 2. zwiększenie efektywności źródła ciepła w SP w Jędrzychowie i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, przez wymianę źródła ciepła na bardziej wydajne,
 3. zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej w SP nr 1 w Polkowicach,
 4. zwiększenie efektywności oświetlenia, przez jego wymianę w każdej ze szkół objętych projektem
 5. zwiększenie świadomości użytkowników obiektów w zakresie efektywności energetycznej, przez realizację komponentu edukacyjnego.

Projekt realizowany będzie w okresie:  20.06.2022-30.09.2023

W ramach projektu kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1
w Polkowicach obejmować będzie:

 • modernizację systemu grzewczego,
 • docieplenie stropodachu budynku głównego, małej i dużej sali gimnastycznej z zapleczami,
 • docieplenie ścian zewnętrznych dużej sali gimnastycznej wraz z zapleczami,
 • modernizację instalacji c.w.u.,
 • ulepszenie wentylacji w dużej i małej sali gimnastycznej,
 • wymianę okien w budynku głównym, małej i dużej sali gimnastycznej,
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej on–grid, składającej się z 132 szt. modułów monokrystalicznej,
 • wymianę opraw i źródeł oświetlenia na energooszczędne z zastosowaniem nowych systemów sterowania oświetleniem,
 • zakup i montaż pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.

W ramach projektu kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie obejmować będzie:

 • modernizację systemu grzewczego – montaż nowego źródła ciepła z pełną automatyką systemową,
 • modernizację instalacji c.w.u.,
 • wymianę drzwi zewnętrznych,
 • docieplenie dachu i ścian zewnętrznych budynku,
 • wymianę opraw i źródeł oświetlenia na energooszczędne z zastosowaniem nowych systemów sterowania oświetleniem.