Projekty Gminy Polkowice

A A A

Zmotywowany uczeń w szkole XXI wieku

Szczegóły projektu

BIURO PROJEKTU

„Zmotywowany uczeń w szkole XXI wieku”

  1. Rynek   , 59-100 Polkowice

Informacji udzielają:

Koordynator projektu – Halina Stanisławska – 728 598 834

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wartość całkowita projektu: 49.900,20 zł

Wartość dofinansowania: 44.020,20zł

Okres realizacji: 01.03.2014 r. – 28.02.2015 r.

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny