Projekty Gminy Polkowice

A A A

Zakup bezemisyjnego taboru autobusuowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice

Szczegóły projektu

Tytuł projektu:
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup (odkup po okresie dzierżawy) dwóch autobusów z napędem w stu procentach elektrycznym.

Umowa o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielnych Inwestycji:
Nr 109/2018/Wn-01/OA-TA-ZI/D z dnia 24.05.2018 r.

Źródła finansowania zadania:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1 368 908,00 zł
  • Gmina Polkowice: 2 057 462,00 zł

  

  

Projekt współfinansowany przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej