Projekty Gminy Polkowice

A A A

Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Niniejsze informacje publikowane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.