Projekty Gminy Polkowice

A A A

Z angielskim mogę więcej. Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice.

Szczegóły projektu

BIURO PROJEKTU

ul. Rynek 2/5, 59-100 Polkowice

 

 

Koordynator projektu – Paweł Rudkowski, (076) 84-74-152

Pracownik ds. administracyjnych projektu – Emilia Paś, (76) 84 74 145

Pracownik ds. budżetowych – Beata Pokora, (76) 84 74 183

Pracownik ds. wynagrodzeń – Małgorzata Małgowska, (076) 84 74 112

Pracownik ds. zamówień publicznych – Anna Nowak (76) 84 74 121

Radca prawny – Jolanta Górna-Kozak (76) 84 74 164

 

epas@ug.polkowice.pl

 

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 49.292,00 zł, jakie Gmina Polkowice otrzymała ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 74 mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice weźmie udział w kursie języka angielskiego oraz w spotkaniach aktywizujących.

 

Nr projektu: POKL.09.05.00-02-181/12
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.05.00-02-181/12-00

Tytuł projektu: „Z angielskim mogę więcej. Zwiekszenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice”

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszrach wiejskich

Okres realizacji projektu: 13.08.2012 r. – 31.07.2013 r.

 

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny