Projekty Gminy Polkowice

A A A

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne