Projekty Gminy Polkowice

A A A

Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji

Szczegóły projektu

 

Projekt pt. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w partnerstwie zawartym pomiędzy Gminą Polkowice, Gminą Legnica oraz Gminą Miejską Głogów, która pełni funkcję lidera projektu.

 

Przedmiot projektu:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie:

 • osiedla Dąbrowskiego – zadanie zostało zrealizowane w 2017-2018 r. Wymienionych zostało 102 punktów świetlnych (słup oświetlenia wraz z oprawą) oraz dowieszono 2 oprawy LED. Łącznie zmodernizowane zostały 104 punkty świetlne,
 • osiedla Staszica (osiedla Młodych) – wymiana istniejących 56 szt. punktów świetlnych na nowe oświetlenie LED na terenie następujących ulic: Harcerska, A. Małkowskiego, Młodych, Miłosna, Korczaka, K. Baczyńskiego, Szarych Szeregów, Kusocińskiego oraz H. Sucharskiego,
 • osiedla Polkowice Dolne – demontaż istniejących 189 szt. punktów świetlnych (wraz z wysięgnikami) i montaż 187 szt. nowych punktów świetlnych LED na terenie następujących ulic: Chabrowa, Chocianowska, Fabryczna, Fiołkowa, Zawilcowa, Żonkilowa, Żurawinowa. W ramach zadania zaplanowano zdemontowanie na stałe 2 szt. punktów świetlnych. Na terenie
  Polkowice Dolne obecnie istnieje kilkanaście lamp parkowych oświetlających drogę, które przewidziane są do demontażu. W ich miejsce zostaną zamontowane lampy drogowe – zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Zaplanowano także wdrożenie inteligentnego sytemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetleniem na osiedlu Młodych (Staszica) i na Osiedlu Polkowice Dolne. Na osiedlu Dąbrowskiego wdrożony został system redukcji oświetlenia.

W ramach zadania przewidziano także wykonanie i montaż 3 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych.

 

Wskaźniki dla Gminy Polkowice:

 • liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych347 szt. punktów świetlnych,
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 131,33 MWh/rok,
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 100,47 tony równoważnika CO2.

Termin realizacji projektu przez Gminę Polkowice:

 • III kw. 2017 r. – III kw. 2022 r. – modernizacja oświetlenia
 • II kw. 2021 r. – I kw. 2023 r. – promocja projektu

 

Całkowity koszt realizacji projektu:

9 747 230,53 zł, w tym Gmina Polkowice: 1.571.423,79 zł

 

Przyznane dofinansowanie:

6 720 958,78 zł, w tym dla Gminy Polkowice: 1.178.410,71 zł

 

Procent dofinansowania:

74,99%

 

 

Nr projektu: RPDS.03.04.01-02-0006/20

Tytuł projektu: Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji

Nr konkursu:RPDS.03.04.01-IZ.00-02-392/20

Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Poddziałanie: 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne