Projekty Gminy Polkowice

A A A

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Szczegóły projektu

Całkowita wartość projektu wynosi: 474.500,00 zł

 

Dofinansowanie: 474.500,00 zł

 

Procent dofinansowania: 100%

 

Termin realizacji projektu: 11.04.2022 r.- 10.02.2023 r.

 

Przedmiot projektu:

Celem projektu jest wsparcie  dzieci  w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup 189 laptopów oraz 2 tabletów dla dzieci, których rodzice złożyli stosowne wnioski wraz z załącznikami i zostali zakwalifikowani przez pracowników Urzędu Gminy Polkowice do udziału w projekcie.