Projekty Gminy Polkowice

A A A

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Szczegóły projektu

BIURO PROJEKTU

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”

ul. Rynek 2/5, 59-100 Polkowice

Informacji udzielają:

  • W sprawach dotyczacych realizacji projektu:

Koordynator projektu – Paweł Rudkowski, (076) 84-74-152

prudkowski@ug.polkowice.pl

  • W sprawach udzielanych zamówień publicznych:

Pracownik ds. zamówień publicznych – Artur Stępień (76) 84 74 159

 

Nr projektu: POIG.08.03.00-02-164/12
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.03.00-02-164/12-00 z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Projekt współfinansowany przez: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Program Innowacyjna Gospodarka