Projekty Gminy Polkowice

A A A

Projekty PROW 2007-2013

Umowa o przynanie pomocy:

00503-6930-UM0130613/14 z dnia 13.10.2014 r.

Kwota dofinansowania:

55.804,00 zł

Cel operacji:

Poprawa jakości życia mieszkańców – zaspokojenie ich potrzeb społecznych poprzez umożliwienie nawiązywania kontaktów, intergację i organizację imprez na świeżym powietrzu dzięki zamontowaniu zestawów biesiadnych w Kaźmierzowie i Trzebczu.

Projekt współfinansowany przez: Fundusz Leader i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013