Projekty Gminy Polkowice

A A A

Projekty PROW 2007-2013

Burmistrz Polkowic podpisał trzy umowy o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013:

  • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej – Kwota dofinansowania: 316.231,00 zł (inwestycja zakończona)
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej – Kwota dofinansowania: 2.751.093,00 zł
  • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie – Kwota dofinansowania: 450.000,00 zł
  • Montaż zestawów biesiadnych w ramach zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich w gminie Polkowice – Kwota dofinansowania: 426.720,00 zł
  • Montaż zestawów biesiadnych w ramach zadania – centra piknikowe na terenach wiejskich – etap 2 – Kwota dofinansowania: 55.804,00 zł

Projekt współfinansowany przez: Fundusz Leader i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013