Projekty Gminy Polkowice

A A A

Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Szczegóły projektu

 

Gmina Polkowice podpisała umowę na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

 

 

Realizacja projektu zakłada zakup 40 laptopów do nauki w systemie kształcenia zdalnego. Projekt na ma celu wsparcie uczniów i nauczycieli w trybie nauki online.

Zakupione laptopy zostaną przekazane szkołom podstawowym z terenu gminy Polkowice tj. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie. Następnie Laptopy zostaną użyczone uczniom i nauczycielom celem poprawy jakości kształcenia na odległość.

 

Wysokość otrzymanego grantu wynosi: 100.000,00 zł.

 

Okres realizacji umowy: od 28.04.2020 r. do 28.10.2020 r.