Projekty Gminy Polkowice

A A A

Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę Polkowice.

Szczegóły projektu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę Polkowice dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup i montaż planów tyflograficznych, pól uwagi oraz przenośnych pętli indukcyjnych.

Realizowane działania związane są z poprawą dostępności w zakresie dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjnej.

Cel osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących działań:

  1. Działanie 1 – zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach Urzędu Gminy Polkowice poprzez zakup i montaż planów tyflograficznych.
  2. Działanie 2 – poprawa bezpieczeństwa oraz ułatwienie osobom niewidomym orientacji przestrzennej w budynku przy ul. Górna 2 poprzez zakup i montaż pól uwagi.
  3. Działanie 3 – ułatwienie komunikacji z osobami niedosłyszącymi użytkującymi aparaty słuchowe, które korzystają z usług jednostek organizacyjnych gminy Polkowice poprzez zakup 2 przenośnych pętli indukcyjnych.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na:

  • poprawę dostępu do usług publicznych świadczonych przez gminę Polkowice,
  • poprawę bezpieczeństwa osób ze specjalnymi potrzebami poprzez zwrócenie uwagi na przeszkody w postaci schodów,
  • ułatwienie orientacji przestrzennej m. in. poprzez informacje o lokalizacji windy,
  • zwiększenie swobody i samodzielności przemieszczania się (osoby niewidome i słabowidzące nie będą skazane na pomoc przygodnych osób – będą mogły polegać na zaimplementowanym systemie),
  • skrócenie czasu załatwiania spraw,
  • przełamanie bariery polegającej na strachu związanym z załatwianiem spraw urzędowych przez osoby niewidome i słabowidzące,
  • ułatwienie komunikacji z osobami niedosłyszącymi korzystającymi z aparatów słuchowych.