Projekty Gminy Polkowice

A A A

Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków.

BIURO PROJEKTU:

Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach
ul. Mjr. Hubala 1 a, 59-100 Polkowice

Kontakt:

tel. 76 745 40 16, e-mail: biuroprojektu@pm6.polkowice.pl

Godziny funkcjonowania:

poniedziałek – piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Koordynator gminny projektu – Emilia Dobosz, tel. 76 84-74-152

Koordynator przedszkolny projektu – Magdalena Jedlecka, tel. 76 745 40 16

 

 

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 307 552,95 zł, jakie Gmina Polkowice otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Przedszkole Miejskie Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt, dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczające do przedszkola zostaną objęte dodatkowymi zajęciami edukacyjno-terapeutycznymi, nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi w przedszkolu poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych udoskonalą swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie prowadzenia specjalistycznych terapii. Dodatkowo troje przedszkolaków zostanie objętych opieką asystenta dziecka.

Projekt realizowany będzie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

Nr projektu: RPDS.10.01.01.01-02-0025/19

Tytuł projektu: Podróż do świata zmysłów. Wspomaganie rozwoju polkowickich przedszkolaków

Nr konkursu: RPDS.10.01.01-IZ.00-02-362/19

Oś Priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie: 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs horyzontalny

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 361 827,00 zł

Dofinansowanie: 307 552,95 zł

Procent dofinansowania: 85 %

Wkład własny Gminy Polkowice: 54.274,05 zł