Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Dokumenty – umowa z Grantobiorcą

 

Wzór umowy (PDF): TUTAJ

 

Załącznik do umowy – Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych (DOC): TUTAJ

 

Załącznik do umowy – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach projektu Grantodawcy (DOC): TUTAJ

 

Weksel własny in blanco (DOC): TUTAJ

 

Deklaracja wekslowa (DOC): TUTAJ

 

Oświadczenie przez zawarciem umowy (DOC): TUTAJ

 

 

 

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020