Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Gmina Polkowice – Lider

Urząd Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice

 

Elżbieta Gałek – Kapusta, tel. 76 84 74 167, e.galek@gmina.polkowice.pl

Joanna Romanik, tel. 76 84 74 152, j.romanik@gmina.polkowice.pl

Diana Chylińska, tel, 76 84 74 153, d.chylinska@gmina.polkowice.pl

Michał Zięcina, tel. 76 84 74 166, m.ziecina@gmina.polkowice.pl

 

 

 

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020