Projekty Gminy Polkowice

A A A

Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów

Gmina Polkowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów”  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Realizacja projektu zakłada organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach. Dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach oraz Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach zostaną zorganizowane wyjazdy edukacyjne.

Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0117/21
Tytuł projektu: Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów.
Nr konkursu: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny
Czas trwania projektu 14 marca 2022 r. – 13 marca 2022 r.
Całkowita wartość projektu 462.858,75 zł
Wartość dofinansowania 393.429,90 zł

 

 

PLAKAT do pobrania: Plakat_Nauka nowej generacji