Projekty Gminy Polkowice

A A A

MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów

Szczegóły projektu

BIURO PROJEKTU

„MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównywanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów”

  1. Ociosowa 3, 59-100 Polkowice

Informacji udzielają:

Koordynator projektu – Elwira Ożga-Pańkowska – 758 504 093

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wartość całkowita projektu: 49.541,11 zł

Wartość dofinansowania: 49.541,11 zł

Okres realizacji: 03.02.2014 r. – 31.07.2014 r.

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny