Projekty Gminy Polkowice

A A A

Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy.

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: „Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy.”

Nr projektu: POKL.01.05.00-00-515/12

Numer konkursu: DWF_1.5_2_2012

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna
Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

 

BIURO PROJEKTU „Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy”

Żłobek Miejski nr 1 „Krasnal” w Polkowicach
ul. Spółdzielcza 3
59-101 Polkowice

Koordynator Projektu – Sylwia Gawluk-Skrobak – tel. kontaktowy 887 040 251

Pracownik ds. rekrutacji, monitoringu, administracji Agata Pietrzak – tel. kontaktowy 887 040 324

Pracownik ds. Finansowych – Anna Sołtysiak

Pracownik ds. materiałowych – Agnieszka Prokopiuk

Pracownik ds. kadr i płac – Krystyna Błaszczak

 

adres e-mailowy: biuroprojektu@zlobek.polkowice.pl

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny